1

Little Known Facts About พรรคเพื่อไทย.

News Discuss 
"ธนกร" ซัด "เพื่อไทย-ก้าวไกล" หยุดเล่นเกมการเมืองบนความทุกข์ประชาชน แจง "ประยุทธ์" ประกาศ พ. ขณะที่คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าวว่า ขอขอบพระคุณทุกคะแนนที่ให้ความไว้วางใจพรรคเพื่อไทยจากประชาชนทั่วประเทศ และทุกคะแนนเสียงที่มอบให้พรรคเพื่อไทยจะไม่สูญเปล่าและจะมุ่งมั่นทำงานหนักต่อไป เพื่อที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการทำให้ความสุข เศรษฐกิจดี และผาสุก สงบในบ้านเมือง แกนนำหลายพรรคขำ วิษณุ เย้ยแค่จิตวิทยา ... http://judaha2072.blogpostie.com/15197306/top-guidelines-of

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story