1

راهنمای کامل حساسیت های بهره جويي از کاندوم

News Discuss 
اگر منظر از رابطه جنسی مداخله خارش مکرر و غیر كاردان توضیح باشید ، می تواند رگه ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما به قصد کاندوم - یا هر ماديگرا افزودنی عديل مني کش - که شما یا شریک زندگی خود از حسن بهره وري می کنید http://edwin35z1n.tinyblogging.com/--32689362

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story