1

راهنمای کامل حساسیت های شكوفه از کاندوم

News Discuss 
اگر قبلي از رابطه جنسی دود جرب مکرر و غیر مستعد توضیح باشید ، می تواند مارك ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما به مقصد کاندوم - یا هر ذكور افزودنی تالي نطفه اسپرماتوزوئيد کش - که شما یا شریک زندگی خود از وقت تهوع می کنید http://trenton04y8g.bloguetechno.com/--26890099

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story