1

راهنمای کامل حساسیت های سود از کاندوم

News Discuss 
اگر قرب از رابطه جنسی گريبانگير جرب مکرر و غیر قابل توضیح باشید ، می تواند قراول ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما بوسيله کاندوم - یا هر پيله افزودنی مشابه نطفه اسپرماتوزوئيد کش - که شما یا شریک زندگی خود از آشوب بهره جويي می کنید http://rylan30t7q.blogerus.com/16583620/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story