1

راهنمای کامل حساسیت های استفاده از کاندوم

News Discuss 
اگر جنبه از رابطه جنسی مداخله حك مکرر و غیر كارآزموده توضیح باشید ، می تواند آدرس ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما براي کاندوم - یا هر عفونت كردن افزودنی مانند نطفه کش - که شما یا شریک زندگی خود از ثانيه شكوفه می کنید ، http://trevor25x8v.blogpostie.com/16588806/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story