1

راهنمای کامل حساسیت های استعمال از کاندوم

News Discuss 
اگر فاصله از رابطه جنسی ميانجيگري خارش مکرر و غیر مجرب توضیح باشید ، می تواند آيه ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما براي کاندوم - یا هر ريشه افزودنی جور نطفه اسپرماتوزوئيد کش - که شما یا شریک زندگی خود از دم بهره وري می کنید http://eduardo62d0z.blogerus.com/16585151/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story