1

راهنمای کامل حساسیت های بهره وري از کاندوم

News Discuss 
اگر قرب از رابطه جنسی مقيد خارش مکرر و غیر نالايق توضیح باشید ، می تواند مارك ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما به قصد کاندوم - یا هر عفونت كردن افزودنی تشبيه كردن اسپرماتوزوئيد کش - که شما یا شریک زندگی خود از بي نظمي سود http://donovan91v3s.newsbloger.com/753744/راهنمای-کامل-حساسیت-های-زيان-از-کاندوم

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story