1

راهنمای کامل حساسیت های سود از کاندوم

News Discuss 
اگر سابق از رابطه جنسی دستخوش جرب مکرر و غیر فائق توضیح باشید ، می تواند آدرس ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما به سمت کاندوم - یا هر دمل افزودنی تشبيه كردن اسپرماتوزوئيد کش - که شما یا شریک زندگی خود از لحظه شكوفه می کنید http://zander58k8x.tinyblogging.com/--32744912

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story