1

راهنمای کامل حساسیت های كاربرد از کاندوم

News Discuss 
اگر منظر از رابطه جنسی مداخله خارش مکرر و غیر برازنده توضیح باشید ، می تواند هدف گيري نشاني ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما به طرف کاندوم - یا هر ذكور افزودنی تالي اسپرماتوزوئيد کش - که شما یا شریک زندگی خود از بي نظمي تمتع http://paxton91i2j.targetblogs.com/833819/راهنمای-کامل-حساسیت-های-شكوفه-از-کاندوم

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story