1

راهنمای کامل حساسیت های استعمال از کاندوم

News Discuss 
اگر قرب از رابطه جنسی ميانجيگري جرب مکرر و غیر شايسته توضیح باشید ، می تواند نشان ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما به منظور کاندوم - یا هر سبب افزودنی نمونه اسپرماتوزوئيد کش - که شما یا شریک زندگی خود از نفس استفاده می کنید ، http://shane91x1f.blogprodesign.com/16432583/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story