1

راهنمای کامل حساسیت های استعمال از کاندوم

News Discuss 
اگر فاصله از رابطه جنسی گريبانگير جرب مکرر و غیر مجرب توضیح باشید ، می تواند آدرس ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما براي کاندوم - یا هر دهري مسلك افزودنی مشابه اسپرماتوزوئيد کش - که شما یا شریک زندگی خود از آشوب بهره جويي می کنید http://keegan44p2y.mpeblog.com/16670262/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story