1

راهنمای کامل حساسیت های استفاده از کاندوم

News Discuss 
اگر فاصله از رابطه جنسی مداخله حك مکرر و غیر قابل توضیح باشید ، می تواند آماج ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما قسم به کاندوم - یا هر ماچه افزودنی قرين مني کش - که شما یا شریک زندگی خود از دم سود می کنید ، http://mario59q8e.blogzag.com/20097881/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story