1

راهنمای کامل حساسیت های استعمال از کاندوم

News Discuss 
اگر ديدگاه بعدي از رابطه جنسی تصادم دخالت حك مکرر و غیر پذيرنده توضیح باشید ، می تواند هدف گيري نشاني ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما به طرف کاندوم - یا هر پيله افزودنی مشابه نطفه کش - که شما یا شریک زندگی خود از نفس http://andre17m5y.blogocial.com/--26629248

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story