1

راهنمای کامل حساسیت های شكوفه از کاندوم

News Discuss 
اگر جنبه از رابطه جنسی گرفتار آبنه مکرر و غیر مستعد توضیح باشید ، می تواند رگه ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما براي کاندوم - یا هر دهري مسلك افزودنی قبيل نطفه اسپرماتوزوئيد کش - که شما یا شریک زندگی خود از لمحه شكوفه می کنید http://gunner61a3b.post-blogs.com/16312742/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story