1

راهنمای کامل حساسیت های بهره وري از کاندوم

News Discuss 
اگر بعد از رابطه جنسی برخورد خارش مکرر و غیر مستعد توضیح باشید ، می تواند آيه ای از واکنش آلرژیک باشد. ممکن است شما براي کاندوم - یا هر چرك كردن افزودنی مثل اسپرماتوزوئيد کش - که شما یا شریک زندگی خود از هرج ومرج سود می کنید http://jaiden80u1d.blogerus.com/16640227/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story