1

درخت پالونیا

News Discuss 
شناخته شده است که درخت Pulownia tomentosa تهاجمی است. خدمات حفاظت از منابع طبیعی وزارت کشاورزی درخت پالونیا ایالات متحده درخت درخت Paulownia tomentosa را به عنوان یک علف هرز مضر ملاحظه می کند. این ماده در کانکتیکات به دلیل ماهیت بالقوه تهاجمی ممنوع است. همچنین به عنوان یک گیاه http://magicteb.samenblog.com/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%A7.html

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story