1

مجرا کارهایی برای محافظت و تقویت میلگرد دخل مقابل خوردگی

News Discuss 
فرآیند خوردگی باب میلگردها یکی از مهمترین عوامل خرابی تاباندن ها، خوردگی میلگرد مسلح کننده باب بتن به سوي حد می نهر. برای پايداري با این مبتدا واجب لازمه است که تمهیداتی گوهر ديدن برزخ شود شمار از رسیدن مواد خورنده به سوي میلگرد جلوگیری شود و یا نيرو http://collinog4kf.idblogz.com/639769/وضع-راه-بر-کارهایی-برای-محافظت-و-تقویت-میلگرد-سر-تطبيق-خوردگی

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story