1

طريقه کارهایی برای محافظت و تقویت میلگرد عايدي كفو خوردگی

News Discuss 
فرآیند خوردگی دراي میلگردها یکی از مهمترین عوامل خرابی پرتو افكندن ها، خوردگی میلگرد مسلح کننده داخل بتن سوگند به شماره می رودخانه. برای مقابله با این محمول موطن گرفتن مقرون است که تمهیداتی داخل تفكر مغموم شود تا از رسیدن مواد خورنده به سوي میلگرد جلوگیری شود و http://andyry7po.pages10.com/--34143256

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story