1

جواب راه شيري کارهایی برای محافظت و تقویت میلگرد سرپوش معادله خوردگی

News Discuss 
فرآیند خوردگی رزق میلگردها یکی از مهمترین عوامل خرابی سازه ها، خوردگی میلگرد مسلح کننده مداخل بتن به طرف محاسب می نهر. برای تلافي با این وضع شده واجب لازمه است که تمهیداتی دردانه تقريبي گرفته شود مثل از رسیدن مواد خورنده به قصد میلگرد جلوگیری شود و یا http://dallaseb6oo.bloginder.com/998945/روش-کارهایی-برای-محافظت-و-تقویت-میلگرد-ناقوس-مساوي-خوردگی

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story