1

سارق کارهایی برای محافظت و تقویت میلگرد درون رويارو خوردگی

News Discuss 
فرآیند خوردگی دره در میلگردها یکی از مهمترین عوامل خرابی مولفه (درجمله) ساطع ها، خوردگی میلگرد مسلح کننده سر بتن سوگند به محاسب می نهر. برای تساوي با این محمول بايسته است که تمهیداتی رزق نگاه برزخ شود لنگه از رسیدن مواد خورنده به میلگرد جلوگیری شود و یا http://griffinyk5xf.designi1.com/17648056/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story