1

میلگرد حرارتی، فرآیند تولید و مذهب های جایگزین لمحه

News Discuss 
امروزه بیشتر فاكتور های مصنوع شده به منظور دست بشر با بتن پرداخته شده است. با اینکه بتن ابرام بالایی عايدي مقابل نیروهای فشاری دارد و برای حكمت کردن وقت با نیروی کششی فرازين ای نیاز است، اما با این اقسام دارای یک نقطه فتور است. بتن استواري چندانی در http://jaidensf3rz.bluxeblog.com/24269205/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story