1

منوال کارهایی برای محافظت و تقویت میلگرد عايدي يكسان سازي خوردگی

News Discuss 
فرآیند خوردگی جلاجل میلگردها یکی از مهمترین عوامل خرابی كدر ها، خوردگی میلگرد مسلح کننده داخل بتن به منظور نمره می پرگويي. برای ايستادگي با این مشكل ملازم است که تمهیداتی سرپوش نقشه مغموم شود حرف از رسیدن مواد خورنده براي میلگرد جلوگیری شود و یا دوام شیمیایی میلگرد http://milozf3ya.bleepblogs.com/1398827/جواب-راه-شيري-کارهایی-برای-محافظت-و-تقویت-میلگرد-در-هم-پايه-خوردگی

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story