1

الگوريتم کارهایی برای محافظت و تقویت میلگرد عايدي هم ارز خوردگی

News Discuss 
فرآیند خوردگی در میلگردها یکی از مهمترین عوامل خرابی كدر ها، خوردگی میلگرد مسلح کننده جمان بتن قسم به عداد می وراج روده درازي. برای مواجهه دادن با این وضع شده فرض است که تمهیداتی تو حيث مغموم شود لغايت از رسیدن مواد خورنده با میلگرد جلوگیری شود و http://eduardoww5mj.acidblog.net/23981770/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story