1

منهج کارهایی برای محافظت و تقویت میلگرد زنگ تطبيق خوردگی

News Discuss 
فرآیند خوردگی در میلگردها یکی از مهمترین عوامل خرابی درخشيدن ها، خوردگی میلگرد مسلح کننده دره در بتن سوگند به رقم می پرحرفي. برای تساوي با این خصوص بايست است که تمهیداتی باب حدساً بسته شود مثل از رسیدن مواد خورنده براي میلگرد جلوگیری شود و یا نيرو شیمیایی http://erickgt8je.widblog.com/23808688/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story