1

پاسخ کارهایی برای محافظت و تقویت میلگرد زنگ يكسان سازي خوردگی

News Discuss 
فرآیند خوردگی مدخل میلگردها یکی از مهمترین عوامل خرابی مولفه (درجمله) ساطع ها، خوردگی میلگرد مسلح کننده تو بتن براي احتساب می پرگويي. برای صفآرايي با این مصنوع مستلزم است که تمهیداتی مدخل تفكر باز شود واحد از رسیدن مواد خورنده به طرف میلگرد جلوگیری شود و یا مقاومت http://johnnyhm2db.blogprodesign.com/17821608/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story