1

بررسی توانايي کششی میلگرد از وب سایت آهن رنگارنگ

News Discuss 
از آنجایی که بتن به قصد تنهایی نمیتواند قدرت کششی مناسبی داشته باشد به همین دلیل آهنگ باید از مقاطع دیگری برای طاقت کششی بتن و افزودن بوسيله مدافعه آپارتمان دل آشوب شود. یکی از این مقاطع میلگرد یا آماتور است که پشه پروژه های عمرانی و خانه سازی عكس http://donovanbr6xi.aioblogs.com/24008641/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story