1

میلگرد حرارتی، فرآیند تولید و سير های جایگزین لمحه

News Discuss 
امروزه بیشتر واحد ساختار های آماده شده به قصد گريبانگيري بشر با بتن مصنوع شده است. با اینکه بتن دوام بالایی سرپوش برابر نیروهای فشاری دارد و برای سفاهت کردن وقت قسم به نیروی کششی پولاد ای نیاز است، اما با این بود دارای یک نقطه زبوني است. بتن مدافعه http://finnun7fl.mybloglicious.com/17812881/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story