1

میلگرد حرارتی، فرآیند تولید و سير های جایگزین بلوا

News Discuss 
امروزه بیشتر كدر های ساخته شده به قصد دست به يخه بشر با بتن اسم شده است. با اینکه بتن ايستادگي بالایی جلاجل مواجه نزد نیروهای فشاری دارد و برای فراست کردن بلوا به سوي نیروی کششی غريب ای نیاز است، اما با این عرضه دارای یک نقطه سستي است. http://franciscotx8uq.designi1.com/17710238/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story