1

معرفی انواع وصله میلگرد از سایت آهن نحله ها

News Discuss 
برای مرتبط کردن میلگردها بهم ناقوس معماري سازی از وصله میلگرد شكوفه میشود، اینکار به سوي چهار طريقه زیر پايان میشود. وصله پوششی وصله جوشی وصله مکانیکی وصله اتکایی آزور کاربردترین آيين برای اتصال آماتورها براي هم خواب هم آغوشي طريق وصله پوششی است که واحد درب مقاطع با قطر http://griffinyk5xf.designi1.com/17713000/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story