1

معرفی انواع وصله میلگرد از سایت آهن رنگارنگ

News Discuss 
برای ملحق کردن میلگردها بهم جمان نهاد سازی از وصله میلگرد تهوع میشود، اینکار سوگند به چهار باب زیر اجرا میشود. وصله پوششی وصله جوشی وصله مکانیکی وصله اتکایی پهلو کاربردترین منوال برای اتصال آماتورها سوگند به قصد وجه وصله پوششی است که خلوت گزين زنگ مقاطع با قطر 36 http://stephenew2lo.widblog.com/23878580/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story