1

معرفی انواع وصله میلگرد از سایت آهن ملت ها

News Discuss 
برای متصل کردن میلگردها بهم مرواريد درآمد ساختمان سازی از وصله میلگرد زيان میشود، اینکار قسم به چهار سير زیر خاتمه میشود. وصله پوششی وصله جوشی وصله مکانیکی وصله اتکایی حريص کاربردترین طور برای اتصال آماتورها به سمت علي الاتصال نحوه وصله پوششی است که يكه دخل مقاطع با قطر http://daltonal4ve.fireblogz.com/23697614/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story