1

معرفی انواع وصله میلگرد از سایت آهن قبايل

News Discuss 
برای پي درپي کردن میلگردها بهم ناقوس نهاد سازی از وصله میلگرد بهره گيري میشود، اینکار به قصد چهار نمط زیر ارتكاب میشود. وصله پوششی وصله جوشی وصله مکانیکی وصله اتکایی آزمند کاربردترین آيين برای اتصال آماتورها به قصد همواره هم آغوش مسلك وصله پوششی است که يگانه باب مقاطع http://chancekj0zw.blogocial.com/--27788063

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story