1

معرفی انواع وصله میلگرد از سایت آهن نحله ها

News Discuss 
برای ملحق کردن میلگردها بهم دخل ساخت سازی از وصله میلگرد كاربرد میشود، اینکار قسم به چهار مسلك زیر خاتمه میشود. وصله پوششی وصله جوشی وصله مکانیکی وصله اتکایی بامعلومات کاربردترین منوال برای اتصال آماتورها با هم طرز وصله پوششی است که مجرد لولو مقاطع با قطر 36 میلیمتر و http://caidenxg2nv.targetblogs.com/1337226/معرفی-انواع-وصله-میلگرد-از-سایت-آهن-مذاهب-ملمع

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story