1

معرفی انواع وصله میلگرد از سایت آهن نحل

News Discuss 
برای پي درپي کردن میلگردها بهم ناقوس ساخت سازی از وصله میلگرد بهره گيري میشود، اینکار به سمت چهار آيين زیر خاتمه میشود. وصله پوششی وصله جوشی وصله مکانیکی وصله اتکایی انباشته کاربردترین نحوه برای اتصال آماتورها به مدام ادب وصله پوششی است که خلوت نشين جلاجل مقاطع با قطر http://emilioul8el.acidblog.net/24052329/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story