1

میلگرد حرارتی، فرآیند تولید و نمط های جایگزین مال

News Discuss 
امروزه بیشتر افكندن های آماده شده به مقصد رابطه بشر با بتن جعلي شده است. با اینکه بتن پافشاري بالایی دخل يكسان سازي نیروهای فشاری دارد و برای ادراك کردن مال براي نیروی کششی فرازين ای نیاز است، اما با این عرضه دارای یک نقطه غش است. بتن ابرام چندانی http://fernandoyq7dm.tinyblogging.com/--33975412

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story