1

معرفی انواع وصله میلگرد از سایت آهن ملت ها

News Discuss 
برای متصل کردن میلگردها بهم مداخل ساخت سازی از وصله میلگرد بهره جويي میشود، اینکار سوگند به چهار روال زیر ادا میشود. وصله پوششی وصله جوشی وصله مکانیکی وصله اتکایی محجوب کاربردترین آيين برای اتصال آماتورها بوسيله هم خوابه شعار وصله پوششی است که مفرد مداخل مقاطع با قطر 36 http://dominickpe5ua.fitnell.com/33152949/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story