1

معرفی انواع وصله میلگرد از سایت آهن مذاهب ملمع

News Discuss 
برای پي درپي کردن میلگردها بهم درون آپارتمان سازی از وصله میلگرد سود میشود، اینکار براي چهار شيوه زیر پايان میشود. وصله پوششی وصله جوشی وصله مکانیکی وصله اتکایی باحيا کاربردترین نظام برای اتصال آماتورها با علي الدوام سنت وصله پوششی است که فرد داخل مقاطع با قطر 36 میلیمتر http://zionqq3ea.tinyblogging.com/--33974908

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story