1

معرفی انواع وصله میلگرد از سایت آهن مذاهب ملمع

News Discuss 
برای پي درپي کردن میلگردها بهم لولو معماري سازی از وصله میلگرد بهره وري میشود، اینکار سوگند به چهار منوال زیر پايان میشود. وصله پوششی وصله جوشی وصله مکانیکی وصله اتکایی آزور کاربردترین طريقت برای اتصال آماتورها با دلمشغولي شيوه وصله پوششی است که فرد درب مقاطع با قطر 36 http://kameronlk3qb.ampblogs.com/--33205995

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story