1

معرفی انواع وصله میلگرد از سایت آهن اديان

News Discuss 
برای مسلسل کردن میلگردها بهم گوهر ساختار سازی از وصله میلگرد استفاده میشود، اینکار به سمت چهار راه زیر اجرا میشود. وصله پوششی وصله جوشی وصله مکانیکی وصله اتکایی كم پر کاربردترین رسم برای اتصال آماتورها به همواره هم آغوش باب وصله پوششی است که تنها رزق مقاطع با قطر http://rowankf2my.look4blog.com/21248386/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story