1

معرفی انواع وصله میلگرد از سایت آهن قوم ها

News Discuss 
برای ملحق کردن میلگردها بهم رزق ساختمان سازی از وصله میلگرد تهوع میشود، اینکار براي چهار سير زیر خاتمه میشود. وصله پوششی وصله جوشی وصله مکانیکی وصله اتکایی لبالب کاربردترین سبك برای اتصال آماتورها بوسيله هم بستري طريقت وصله پوششی است که طاق اندر مقاطع با قطر 36 میلیمتر و http://griffineg2cx.getblogs.net/23909440/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story