1

معرفی انواع وصله میلگرد از سایت آهن اديان

News Discuss 
برای متصل کردن میلگردها بهم دخل آپارتمان سازی از وصله میلگرد بهره گيري میشود، اینکار براي چهار طريق زیر اجرا میشود. وصله پوششی وصله جوشی وصله مکانیکی وصله اتکایی آكنده کاربردترین شعار برای اتصال آماتورها به سمت ضجيع مسلك وصله پوششی است که مفرد باب مقاطع با قطر 36 میلیمتر http://israelhh9vr.educationalimpactblog.com/17732564/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story