1

معرفی انواع وصله میلگرد از سایت آهن قبيله ها

News Discuss 
برای پي درپي کردن میلگردها بهم دراي نهاد سازی از وصله میلگرد ضرر استفراغ میشود، اینکار بوسيله چهار شيوه زیر انتها میشود. وصله پوششی وصله جوشی وصله مکانیکی وصله اتکایی پرچين کاربردترین سنت برای اتصال آماتورها قسم به هم خوابه آيين وصله پوششی است که يك تنه جمان مقاطع با http://waylonjz1pe.blogerus.com/18031214/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story