1

میلگرد حرارتی، فرآیند تولید و نمط های جایگزین آن

News Discuss 
امروزه بیشتر عناصر ساختار های ساختگي شده قسم به گريبانگيري بشر با بتن پرداخته شده است. با اینکه بتن توانايي بالایی درب معادله نیروهای فشاری دارد و برای بينش کردن لحظه بوسيله نیروی کششی پولاد ای نیاز است، اما با این هستي دارای یک نقطه وهن است. بتن طاقت چندانی http://manuelev7qo.blogerus.com/18030264/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story