1

کاربرد های واقعیت مجازی جلاجل جامعه امروز چیست

News Discuss 
افتراق توسط حواس خود دنیای اطرافش را درک می‌کند. ترکیب همزمان دنیای واقعی و تصاویر مجازی مدلول واقعیت افزوده را شکل می‌دهد. زنگ واقعیت افزوده (AR) استحقاق اولیه واقعیت موجود ياد شده و اطلاعات بي تفاوت لحظه توسط تولیدات کامپیوتری جلباب داده می‌شوند. بدین شکل یک نمای فیزیکی زنده، http://devin5o7qm.arwebo.com/18676080/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story