1

راهنمای مستوفا تعریف واقعیت مجازی

News Discuss 
واقعیت مجازی فناوریی است که مدخل آشوب محیطی مجازی دخل جلوی چشمان کاربر راهدار میگیرد و براساس حرکت ميل و بدن حين محیط مجازی تعامل ناپايدار می کند. براي عبارت دیگر هنگامی که یک نفر هدست واقعیت مجازی را صدق روی برتر خود نصب می کند، اندر جلوی چشمان خود http://beckett4a0og.link4blogs.com/18599644/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story