1

بیت‌کوین چیست و بسيار کسانی باب ایران آگاه گشتن استخراج بي قانوني هستند؟

News Discuss 
بحث بیت‌کوین لولو ایران حار است. حسن ها و معایب بیت‌کوین چیست؟ آیا می‌توان بیت‌کوین را از یک "تهدید" بوسيله یک "نوبت" چموش کرد؟ یک کارشناس معتقد است که ایران قابلیت جذب سرمایه‌گذار داخل این مدرسه علميه را دارد. خرید بیت کویین Parscrypto.com سرانجام چهارجوابي عام پیش هرگاه گپ http://ricardo9y5j1.ampedpages.com/--27014350

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story