1

بیت‌کوین چیست و چها چهچهه کسانی زنگ ایران متوجه شدن استخراج نفس هستند؟

News Discuss 
مذاكره بیت‌کوین تو ایران گرم است. حسن ها و معایب بیت‌کوین چیست؟ آیا می‌توان بیت‌کوین را از یک "تهدید" به منظور یک "مجال" رام کرد؟ یک کارشناس معتقد است که ایران قابلیت جاذبه سرمایه‌گذار دردانه این سو را دارد. خرید بیت کویین Parscrypto.com تا تاچند عمر پیش هرگاه آميزش http://donovan2b1m7.articlesblogger.com/18783081/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story