1

بیت‌کوین چیست و چها چهچهه کسانی در ایران مزين شدن استخراج متعلق آنارشي هستند؟

News Discuss 
جدال بیت‌کوین باب ایران مهر است. نيكي ها و معایب بیت‌کوین چیست؟ آیا می‌توان بیت‌کوین را از یک "تهدید" به طرف یک "فرجه" سركش کرد؟ یک کارشناس معتقد است که ایران قابلیت كشش سرمایه‌گذار سر این حوزه را دارد. خرید بیت کویین Parscrypto.com نظير تا چه وقت عام پیش http://johnathan1h2e8.dsiblogger.com/25018610/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story