1

گرفتن مهریه از ارث

News Discuss 
جواب این است که خواه در عقد دایم یا این که موقت , الزام مهریه حق رسمی هر زنی است , گرفتن مهریه اگر چه در جامعه ما احوال جهیزیه نوعی اعلام عدم رضایت همسر از معاش مشترک و اعلامیه است . اختلاف . https://one-news.ir/%da%af%d8%b1%d9%81%d8%aa%d9%86-%d9%85%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d8%b1%d8%ab/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story