1

تعیین سطح آیتم ها در MSP

News Discuss 
پیش از این گفته شد که Project تمایز زیادی بین فعالیت و خلاصه کار و جنبش قایل نیست. روند پیشه در نرم افزاری مشابه پریماورا این است که ساختار شکست کار در یک ظاهر تنظیم شود و پس از آن تکاپو ها در نمای دیگری تحت ساختار تنظیم شده ساخته https://omigo.ir/post/%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D8%A2%DB%8C%D8%AA%D9%85-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-MSP-43k9

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story